#

O nás

Jsme brněnská advokátní kancelář řešící právní záležitosti s klienty od roku 2010. Právní služby poskytujeme v českém a anglickém jazyce.

V rámci své praxe řešíme právní situace, které „život přichystá“, jsme široce zaměření, a proto můžeme zaručit posouzení každého případu v co nejširších souvislostech a dopadech. Neustále se vzděláváme, sledujeme judikaturu obecných i evropských soudů.

Pro fyzické osoby poskytujeme komplexní právní poradenství v různých oblastech práva, zároveň s důrazem na přání a zadání klienta, protože soukromé záležitosti vždy vyžadují individuální přístup, dopady do soukromé sféry jsou vždy osobní a každý takový případ je pro klienta zásadní. Například v otázkách rozvodu a majetkového vypořádání komunikujeme jménem klienta s protistranou tak, aby byl klient ušetřen emočně nepříjemných rozhovorů a řešení variant, které se zdají s ohledem na mnohdy napjaté vztahy neakceptovatelné či neřešitelné.

Pro právnické osoby poskytujeme právní služby tak, aby její obchodní či veřejné zájmy byly chráněny, aby nedošlo k poškození dobrého jména klienta. Po vyřešení případu dbáme o to, aby byl nastaven co optimální rámec existence subjektu i do budoucna a případným obdobným sporům se předešlo.

Sledujeme legislativu vztahující se ke klientským záležitostem a navrhujeme úpravy smluvních dokumentů a vztahů, aby odpovídaly aktuálním podmínkám.

Zastupujeme klienty před soudy a jinými správními orgány, jsme „spojkou“ mezi klientem a „úřady“, usnadňujeme klientům jejich každodenní obchodní či soukromou existenci.

Každý klient pociťuje svůj „případ“ citlivě a o své záležitosti se zajímá, informuje se z různých zdrojů a své návrhy potřebuje sdělit a konzultovat - jsme připraveni Vás průběžně informovat o všech svých krocích a právní aspekty věci vysvětlit „lidskou řečí“ ve všech souvislostech a dopadech.

Mgr. Marcela Balátová

  • Advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném ČAK pod č. 13571
  • Samostatný advokát od roku 2010
  • Praktikant a advokátní koncipient 2007-2010 v advokátní kanceláři v Brně
  • Studium práv a evropských studií na Haagské univerzitě v rámci programu Erasmus
  • Absolventka Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Pojištění AK

Advokátní kancelář je připojištěna na částku 10.000.000 Kč nad rámec povinného pojištění advokáta za škodu, kterou způsobí v souvislosti s poskytováním právních služeb (minimální limit činí 5mil. Kč).